خبرخوان

اخبار

انواع تگ فروشگاهی شامل 17 مدل از تگ های سخت ، لیبل ، انواع خنثی کننده با تکنولوژی های مختلف و تامین شد . لذا با ورود به اکانت خود از قیمت های جدید مطلع شوید .
خبر شماره 2 -سه شنبه, 11 دی,1397
این متن به عنوان نمونه میباشدو قابل تغییر است....