خبرخوان

نوشته های وبلاگ '۷۷۸' 'اردیبهشت'

گیت فروشگاهی جفت آنتن AM

در صورتی که عرض درب خروجی فروشگاه بزرگتر از 180 سانتیمتر بوده و امکان پوشش دهی کامل درب توسط گیت تک آنتن وجود نداشته باشد، آنگاه باید از گیت فروشگاهی دو یا چند آنتن استفاده شود.

گیت فروشگاهی دو آنتن دارای یک بورد الکترونیکی فرستنده و یک بورد الکترونیکی گیرنده است که وظیفه آنها شناسایی تگ و لیبل می ...

گیت فروشگاهی تک آنتن
در فروشگاهی که عرض درب خروجی آن بین 70CM تا 180CM باشد میتواند از سیستم تک آنتن گیت فروشگاهی AM استفاده کند. برای استفاده از گیت فروشگاهی تک آنتن AM، متناسب با عرض درب و جایگاه نصب آنتن، دانستن نکاتی ضروری است. برای اطلاعات بیشتر در این رابطه مقاله گیت فروشگاهی تک آنتن AM را مطالعه نمایید.