خبرخوان

نوشته های وبلاگ '۷۷۷' 'فروردین'

دزدگیر کتاب نداشته باشید مثل آب خوردن از شما سرقت می شود
دزدگیر کتاب نداشته باشید مثل آب خوردن از شما سرقت می شود

سرقت کتاب از هر کالای دیگری راحت تر است و برای این موضوع می توان مصداق های زیادی را مطرح کرد اما چگونه می توان مانع از سرقت کتاب شد ؟

تکنولوژی محبوب در بین کتاب فروشی های برای جلوگیری از سرقت تکنولوژِی RF می باشد ، که بیش از80درصد فروشگاه ها از دزدگیر کتاب RF استفاده می کنند . علت رواج این تکنولوژی...

دزدگیر لباس چیست ؟ بهترین پیشنهاد دزدگیر پوشاک چیست ؟
دزدگیر لباس چیست ؟ بهترین پیشنهاد دزدگیر پوشاک چیست ؟

سوال بسیار مهم این است که با چه ابزاری ضمن ممانعت از سرقت لباس برای مشتری خود مزاحمت ایجاد نکنیم ؟

ابتدا باید شیوه دزدی لباس را بشناسید ، که دو حالت دارد . حالت اول بدون داشتن دزدگیر لباس می باشد ، در این حالت سارق بدون هیچ مزاحمتی و با شیوه های متعدد می تواند از فروشگاه سرقت کند ، حالت دوم شیوه ها...