دزدگیر کتاب نداشته باشید مثل آب خوردن از شما سرقت می شود

دزدگیر کتاب نداشته باشید مثل آب خوردن از شما سرقت می شود

سرقت کتاب از هر کالای دیگری راحت تر است و برای این موضوع می توان مصداق های زیادی را مطرح کرد اما چگونه می توان مانع از سرقت کتاب شد ؟

تکنولوژی محبوب در بین کتاب فروشی های برای جلوگیری از سرقت تکنولوژِی RF می باشد ، که بیش از80درصد فروشگاه ها از دزدگیر کتاب RF استفاده می کنند . علت رواج این تکنولوژی لیبل های مسطح با چسبندگی بالا می باشد زیرا لیبل RF را به راحتی میتوان در تمام قسمت های کتاب چسباند ، اما تکنولوژی دیگر که دارای قدرت بیشتر در شناسایی لیبل است تکنولوژی AM می باشد که می تواند لیبل AM را در فاصله بیشتری شناسایی کند . اما مشکل لیبل AM برجستگی آن می باشد که کاربر را محدود می کند که حتما لیبل را بر روی شیرازه کتاب نصی کند و نمی توان آنرا در صفحات داخلی قرارداد و این امر موجب می شود که سارق توانایی کندن لیبل را پیدا کند .

چون در این فروشگاهها حتما از لیبل برای جلوگیری از سرقت استفاده می شود لذا نمی توان از دزدگیر کتاب تک آنتن استفاده کرد و فاصله شناسایی لیبل برای آنتن های دزدگیر را نمی توان بیشتر از 1 متر در نظر گرفت

شیوه عملکرد به این صورت است که شما ابتدا لیبل دزدگیر را بر روی کتاب می چسبانید و پس از فروختن کتاب باید لیبل را توسط خنثی کننده لیبل خنثی کنید که دزدگیر کتاب قادر به شناسایی کتاب فروخته شده نشود . در صورتی که سارق کتابی را غیر مجاز از میان دزدگیر کتاب عبور دهد قطعا دستگاه قادر به شناسایی آن خواهد بود .

دزدگیر کتاب اسپینر به دلیل قدرت بالا در شناسایی لیبل های امنیتی یکی از معتبر ترین برند ها ی شناخته شده می باشد زیرا لیبل یک تگ ضعیف است و حتما باید دستگاه دزدگیر بسیار قوی در فروشگاه نصب شود تا بتواند بدون خطا لیبل دزدگیر را شناسایی کند .

به طور کلی شما بعد از تعیین تکنولوژی مورد علاقه خود از تجهیزات زیر استفاده خواهید کرد :

دزدگیر کتاب RF یا دزدگیر کتاب AM، لیبل RF و یا لیبل AM ، خنثی کننده AM و یا خنثی کننده RF

 

نظر خود را وارد نمایید.